Palvelut jäsenille

ETL tukee jäsenyritysten menestystä

ETL rakentaa Suomesta parempaa toimintaympäristöä elintarviketeollisuudelle. Liiton tavoitteena on, että sen jäsenyritykset menestyvät Suomessa ja kansainvälisesti.

Jäseneksi liittyneet voivat hyödyntää liiton alla esiteltyjä palveluita. Ovemme ovat avoinna yritysedustajille, jotka haluavat tulla mukaan vaikuttamaan elintarviketeollisuudelle tärkeisiin asioihin ja verkottuman muiden alan edustajien kanssa. Lue erilaisista kokoonpanoistamme täältä. Jos haluat kuulla yksityiskohtaisemmin ETL:n toiminnasta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Työmarkkinapolitiikka

 • Neuvottelemme elintarviketeollisuuden työeh­to­so­pi­muk­set ja tiedotamme muutoksista työehtosopimuksissa.
 • Autamme yrityksiä työehtosopimusten tulkinnassa ja neuvomme työlainsäädännön soveltamisessa.
 • Annamme yrityksille oikeusapua työsuhteiden ongelmatilanteissa.
 • Kehitämme valtakunnallista lainsäädäntöä ja työelämän pelisääntöjä yhteistyössä muun elinkeinoelämän kanssa.

Elinkeinopolitiikka

 • Seuraamme muuttuvaa säädösympäristöä ja viemme jäsenyritysten näkökulman säädösten valmisteluun.
 • Pidämme yhteyttä viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin Suomessa ja EU:ssa. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita.
 • Teemme yritysten liiketoimintaa edistävää yhteistyötä kaupan, alkutuotannon ja muiden elintarvikeketjun toimijoiden kanssa.
 • Seuraamme elintarviketeollisuuden ja sen toimintaympäristön kehitystä Suomessa ja ulkomailla.
 • Tiedotamme uusista säädöksistä ja muutoksista toimintaympäristössä.

Viestintä

 • Vahvistamme elintarviketeollisuuden myönteistä kuvaa ja lisäämme päättäjien tietoa alalle tärkeistä asioista.
 • Pidämme jäsenyritykset ajan tasalla ajankohtaisista asioista säännöllisesti ilmestyvillä jäsenuutiskirjeillä ja muilla julkaisuillamme.
 • Tarjoamme jäsenyrityksissä työskenteleville mediaseurannan, joka kokoaa päi­vit­täin elintarvikealan uutisagendan.
 • Tuemme yrityksiä toimialan yllättävissä viestintätilanteissa tausta-aineistoin ja osallistumalla julkiseen keskusteluun.

Koulutus ja tapahtumat

 • Järjestämme yleistä ja yrityskohtaista työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyvää koulutusta.
 • Nostamme esille ajankohtaisia asioita seminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa.
 • Järjestämme keväisin Suomen suurimman elintarvikealan koulutustapahtuman Elintarvikepäivän.
 • Toteutamme Vuoden Suomalainen Elintarvike -kilpailun, johon jäsenyritykset voivat osallistua maksutta.

Tilastointi

 • Kokoamme tilastotietoa elintarviketeollisuuden kehityksestä kuten tuotannon bruttoarvosta, viennistä ja tuonnista, suhdanteista ja palkkakehityksestä.

Myös EK:n palvelut ovat jäsentemme käytettävissä

 • ETL:n jäsenet ovat aina myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäseniä ja voivat hyödyntää sen palveluja. EK on Suomen elinkeinoelämän ja yritysten yhteinen kokoava ääni, jolla on suora yhteys valtakunnalliseen ja EU:n päätöksentekoon. Lisäksi EK tuottaa luotettavaa talous- ja veroanalyysiä yrityksille ja päättäjille. Lue lisää EK:n verkkosivuilta

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Jäsenyritysten näkemyksiä ETL:stä

• Elintarvikealan vaikuttavin edunvalvoja
• Jäsenyritysten tärkeä yhteistyökumppani
• Asiantunteva työmarkkinaosapuoli
• Osaava elinkeinoasioiden edunvalvoja
• Hyvin verkottunut keskeisten toimijoiden kanssa
• Kertoo toiminnastaan jäsenyrityksille selkeästi