Sääntelyllä vai yhteisellä tahtotilalla?

Tulosta

12.00 - 13.45

Puheenjohtaja: edunvalvontajohtaja Riitta Brandt, Valio Oyj

Elintarvikelaki uudistuu - turhat pois turvallisuus taaten

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, MMM

Maakunnat tulevat, mikä muuttuu?

Maakuntauudistus heijastuu myös ympäristöterveydenhuoltoon. Mitä muutos tarkoittaa toimijoille?

Elintarviketurvallisuusjohtaja Leena Räsänen, Elintarviketurvallisuusvirasto

Ravitsemussitoumus - kansanterveyttä ilman säädöksiä

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen, Evira

Kauppatapalautakunta puuttuu epäkohtiin

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on puolueeton ja riippumaton itsesääntelytoimielin. Miten se edistää hyvän kauppatavan mukaisia menettelytapoja elintarvikeketjussa?

Professori Kari Hoppu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

13:45 - 14:15

Kahvitauko

14:15 - 16:00

Puheenjohtaja: tuotekehityspäällikkö Laura Koivisto, Altia Oyj

On­ko Oi­va oi­val­li­nen jär­jes­tel­mä?

Millaisia hyötyjä ja haasteita Oivassa on? Elintarvikealan toimijoiden ja valvojien näkemyksien esittely perustuen vuosien 2016-2017 vaihteessa toteutettujen kyselytutkimusten tuloksiin.

Tohtorikoulutettava Jenni Kaskela, Helsingin yliopisto

Tun­ne olo­suh­tee­si, var­mis­ta laa­tu­si

Mitä hyötyä olosuhdevalvonnasta on? Älä tyydy säännösten täyttämiseen, vaan tähtää oikean laadun ja tehokkuuden varmistamiseen laadunvalvonnan digitalisoinnin avulla.

Projektipäällikkö Aura Lehtonen, Nokeval Oy

Mi­ten kyl­mäai­nei­den lain­sää­dän­nön muu­tok­set vai­kut­ta­vat tu­le­vai­suu­den kyl­män- ja läm­mön­tuot­toon?

Tekoälyohjatut energiavirrat elintarviketuotannossa vievät liiketoiminnan uuteen aikaan.

Hallituksen puheenjohtaja J.T. Bergqvist, Huurre Group

Tun­ne höy­ryn vaa­ti­muk­set

Ohjeet elintarvikkeiden valmistusprosesseissa käytettävien höyrykattilakemikaalien turvallisuuden varmistamiseen.

Ylitarkastaja Merja Virtanen, Elintarviketurvallisuusvirasto