Ovatko biosidit hallinnassa?

Tulosta

12.00 - 13.45

Puheenjohtaja: toimialapäällikkö Mari Lukkariniemi, Elintarviketeollisuusliitto ry

Biosidit – kemikaalien kummajainen

Biosidiasetus sivuaa myös elintarviketeollisuuden toimintaa.

Ryhmäpäällikkö Paula Haapasola, Tukes

Turvallisempaa tuholaistorjuntaa elintarviketeollisuudessa

Mitä keinoja lainsäädäntö sallii jyrsijöiden ja muiden tuholaisten kemialliseen torjuntaan?

Ylitarkastaja Sanna Koivisto, Tukes

Tarvitaanko tuhoeläintorjujaa vai pärjäänkö ilman?

Tuholaistorjunnan vastuulliset toimintatavat; miten vähennät kemiallisen torjunnan tarvetta.

Toimitusjohtaja Pekka Vuorinen, Pestes Oy