11.03.2019

Elämä etusijalle

kirjoittanut Petri Linkoneva

Kehitysjohtaja Petri Linkoneva

Elintarviketeollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksiin sovittiin 25 vuotta sitten mahdollisuus työaikakokeiluihin.

Alkuperäistä tekstiä on sen jälkeen muokattu jokaisella neuvottelukierroksella, mutta perustarkoitus on säilynyt ennallaan: työntekijät voivat halutessaan sopia yhdessä työnantajan kanssa työehtosopimuksesta poikkeavista työaikamalleista.

Vuosien aikana työaikakokeiluja on toteutettu elintarviketeollisuuden kaikilla toimialoilla niin työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin keskuudessa – toimihenkilöillä paikallinen sopiminen työajoista on ollut vapaata jo pidempään.

Kokeilujen piirissä on ollut henkilöstöä muun muassa tuotannosta, pakkaamoista, ylläpidosta ja logistiikasta. Kokemukset ovat olleet hyviä.

* * * 

Edellytyksenä paikallisen työaikakokeilun onnistumiselle on, että henkilökunta ja työnantaja ovat aidosti sitä mieltä, että työajat voisi järjestää eri tavalla kuin perinteisesti on tehty. Kokeilujen pitää olla täysin vapaita ja henkilöstön päästä osallistumaan niiden suunnitteluun tiiviisti.

Niin hyvät kuin huonot puolet on tuotava esiin. On ymmärrettävä myös sellaisia henkilöitä, jotka elämäntilanteensa tai muun syyn vuoksi eivät halua osallistua kokeiluun.

Työaikakokeilujen tavoitteena on helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista niin, että lopputulema olisi perhe- ja työelämä. Elämä tulee etusijalle, kun mietitään, miten työajat suunniteltaisiin järkevästi. Tällöin myös yrityksen tuotanto voidaan tehdä silloin, kun tuotteille on eniten kysyntää. Näin turvataan työpaikkoja.

Hyvin toimineissa kokeiluissa säännöllisen työajan pituus on vaihdellut 9–12 tuntiin ja viikkoon mahtunut 3–4 vapaapäivää. Myös työviikkojen pituus on vaihdellut, jolloin tiukempaa työviikkoa seuraavat pidemmät vapaat. Kokeiluja on tehty päivätyössä, kaksivuorotyössä ja kolmivuorotyössä.

Työn tekijä tietää usein, miten se olisi järkevintä tehdä. Siksi toimipaikoilla olisi mietittävä yhdessä, miten juuri meidän työpaikalla työt järjestellään nyt ja tulevaisuudessa. Eri vaihtoehtoja kannattaa lähteä kokeilemaan ennakkoluulottomasti.

Jos kokeilu ei pelitä tai muuttuu liian raskaaksi ja hankalaksi, sopimukseen laitetaan irtisanomismahdollisuus, jolloin kokeilu voidaan lopettaa nopeasti.

* * * 

Kokeilujen ei välttämättä tarvitse kohdistua koko henkilöstöön, vaan sen piirissä voi olla vaikkapa yksi bonusperhe, joka haluaa organisoida lasten vuoroviikkohoidon fiksusti.

Jos äiti ja isä työskentelevät samassa työpaikassa, heidän viikkotyöaikansa voidaan järjestää niin, että toinen tekee kuusituntista työpäivää ja samalla viikolla toinen kymmentuntista työpäivää. Seuraavalla viikolla toisinpäin.

Työaikasuunnitteluun kannattaa käyttää runsaasti aikaa, koska mikään investointi ei tuo niin nopeasti ja edullisesti lisäarvoa kuin hyvin suunniteltu tuotanto työaikamalleineen. Tehdään se yhdessä.

Lisätietoja antaa

Kehitysjohtaja
Petri Linkoneva
crgev.yvaxbarin@rgy.sv
0400 612 331

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää